ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSVERHUUR
Deze voorwaarden zijn van toepassing op verhuur van fietsen door

Hendriks Verhuurservice
de Palts 6
9436PG Mantinge (Dr.)
telefoon 0593-552356
e-mail info@hendriksverhuurservice.nl

Afsluiten van huurovereenkomsten, betaling en legitimatie
• Het afsluiten van verhuurovereenkomsten vindt plaats door B&B en theeschenkerij “de Mantinger Es”, telefoon 0593769035 of door Hendriks Verhuurservice zelf. Beiden worden in deze overeenkomst aangemerkt als verhuurder.
• Huurovereenkomsten kunnen ter plaatse en on-line worden afgesloten.
• Er hoeft geen borg betaald te worden, wij verhuren op basis van goed vertrouwen.
• Ter plaatse aangegane huurovereenkomsten dienen direct betaald te worden, dat kan per pin of contant. E.e.a. tenzij anders wordt overeengekomen.
• Annuleren van een huurovereenkomst kan zonder kosten tot 24 uur voor de dag van verhuur (uitzonderlijke omstandigheden uitgezonderd). Uw reservering wordt dan omgezet in een voucher dat een jaar geldig is. In uitzonderlijke gevallen kan de huur terugbetaald worden, dit in overleg met de verhuurder.
• Voor fietsen die op de dag van verhuur niet worden afgehaald geldt dat reeds betaalde huur niet wordt terugbetaald.
• Eerder inleveren van huurfietsen geeft geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling.
• Bij afhalen van het gehuurde dient de huurder zicht te legitimeren met paspoort, rijbewijs of ID-kaart.

De huurperiode
• De fiets(en) zijn af te halen van 08:00 tot 10:00 ‘s morgens en dienen om 18:00 ingeleverd te zijn, tenzij anders wordt overeengekomen.
• De minimale huurperiode is één hele dag. Er word niet verhuurd voor halve dagen.
• Als de fiets(en) niet uiterlijk op de afgesproken tijdstip zijn ingeleverd wordt een extra dag huur in rekening gebracht.
• Fietsen die onder toestemming van verhuurder niet tijdig ingeleverd zijn kunnen door verhuurder te allen tijde teruggenomen worden zonder rechterlijke tussenkomst. Dit geldt ook bij vermoeden van misbruik van het gehuurde.
• Verlenging van de huurperiode kan alleen in overeenstemming met Hendriks Verhuurservice of de Mantinger Es.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
• Fietsen worden in goede staat meegegeven. De berijder gebruikt de fiets zoals dat bedoeld is en gaat er zorgvuldig mee om. Iemand achterop meenemen is niet toegestaan.
• Berijders/huurders zijn tijdens gebruik van een fiets te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies of diefstal van de fietsen of onderdelen daarvan en ten aanzien van schade aan derden.
• Verhuurder, dus zowel Hendriks verhuurservice als de Mantinger Es, kan voor geen enkele schade, letsel van berijder of letsel aan derden aansprakelijk worden gesteld.
• Bij pech tijdens de huurperiode is de huurder zelf verantwoordelijk voor de eventuele reparatie. De kosten daarvan zijn voor rekening van de huurder.
• Bij verlies of diefstal bent u aansprakelijk voor de schade. De dagwaarde van de fiets wordt bij u in rekening gebracht met een minimum van €300,00.
• Bij verlies van de fietssleutel wordt aan de huurder 15 Euro in rekening gebracht.

Privacy t.a.v. gegevens
Gedurende de huurperiode worden gegevens van de huurder bewaard. Na de huurperiode bewaren wij de gegevens voor korte duur als dekking voor eventueel verborgen schades. De huurdergegevens zullen niet zonder toestemming van huurder worden gebruikt voor het versturen van reclame of anderszins. De gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.